Adres rejestracyjny Fundacji „Blisko Polski” znajduje się w Poznaniu, choć sama idea nie powstała w tym mieście. Mamy tu dziś ważnych przedstawicieli oraz adres korespondencyjny, natomiast nie działamy lokalnie. Zakres działalności Fundacji jest znacznie szerszy niż miasto formalnej rejestracji. Wolontariusze i Przyjaciele Blisko Polski rozsiani są bowiem po całym kraju, a część również po świecie. Parafrazując określenie „wszechpolski”, nasza działalność jest w zamierzeniu „wszechświatowa”.

Fundacja „Blisko Polski” została zarejestrowana w 2014 r., aby stworzyć warunki formalno-prawne do prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej. Powstała również, by umożliwić wspieranie idei Blisko Polski tym, którzy uznają ją za wartościową i godną takiego wsparcia.

Cele fundacji to:

  • upowszechnianie i pielęgnowanie pamięci o historii Polski i jej tradycji
  • rozwój polskiej świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w tym chrześcijańskiej)
  • wzmacnianie wspólnoty narodowej Polaków
  • szerzenie dobrego imienia Polski i Polaków.

A jaki będzie tego efekt? Oczywiście niższa cena gazu, polska marka samochodów i biało-czerwona misja na podbój kosmosu. Dlaczego nie stało się to do tej pory? Oto jest pytanie! Spróbujmy przeanalizować naszą przeszłość, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej. Co przeszkadzało, kto przeszkadzał?

Na stronie www.bliskopolski.pl zbierzemy wiedzę m.in. na temat „okrągłego stołu” (jego przyczyn, celów, skutków) oraz przedstawienie historii Polski w sposób bardziej przyjazny dla „przeciętnego zjadacza chleba” niż w opasłych tomach literatury fachowej. Chcemy ukazać wpływ pewnych zdarzeń i działań na życie pojedynczego człowieka. Chcielibyśmy pokazać, że polityka to nie gadające głowy w telewizorze. To coś co na nas wpływa i coś, na co my powinniśmy mieć wpływ.

Chcemy pokazać prawdziwe skutki działań polityków i realne efekty wpływu PRL na III RP. Chcemy obalić również mity spoza tej dziedziny, tak aby jednym linkiem można było skwitować częste, internetowe bicie piany. Chcemy, by Polak był człowiekiem świadomym, wolnym, aktywnym.

Głównym środkiem do realizacji powyższych celów jest prowadzenie stron internetowych, jak również działalność w internecie (np. portale społecznościowe) oraz współpraca z podmiotami o zbieżnych celach.

Jak pomóc własnymi siłami? Można włączyć się w redagowanie i promocję stron, podsyłać materiały, cytaty, tytuły czy linki na e-mail redakcja@bliskopolski.pl, polubić stronę Blisko Polski na facebooku i co jakiś czas udostępniać prezentowane tam treści.

Jak pomóc finansowo? Poprzez wpłatę na konto bankowe Fundacji. Najbardziej wartościowe są niekoniecznie duże, ale regularne wpłaty (np. w formie zlecenia stałego). Pomagają one planować budżet z wyprzedzeniem i skutecznie realizować wytyczone cele. Już 10 zł miesięcznie daje znaczące możliwości w skali kilkudziesięciu wspierających! Jak wesprzeć?

 

Top